Wyposażenie uczestników Projektu Połączonego Centrum Operacyjnego Cyberbezpieczeństwa (PCOC) w niezbędne urządzenia i sprzęt ICT

Wyposażenie uczestników Projektu Połączonego Centrum Operacyjnego Cyberbezpieczeństwa (PCOC) w niezbędne urządzenia i sprzęt ICT

 

Zadanie obejmuje możliwie szybkie, efektywne i optymalne wyposażenie wybranych podmiotów krajowego systemu cyberbezpieczeństwa biorących udział w realizacji Projektu PCOC w urządzenia i sprzęt ICT pozwalające na podłączenie do sieci MILNET-Z niezbędnej do wymiany pomiędzy różnymi podmiotami informacji nie tylko jawnych, ale również informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone”, w czasie umożliwiającym szybką reakcję na pojawiające się cyberzagrożenia.

Realizacja niniejszego zadania pozwoli na zbudowanie bezpośredniej bezpiecznej komunikacji pomiędzy instytucjami istotnymi z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa.

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach dotacji celowej z budżetu państwa.

Wartość dofinansowania: 3 676 550,00 zł