Operator węzła eIDAS

Operator węzła eIDAS

 

Celem zadania jest pełnienia roli operatora węzła eIDAS w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r. jest zapewnienie bezpiecznego i niezawodnego funkcjonowania węzła eIDAS, jako punktu przyłączenia. Wykonywane będą również czynności związane z utrzymaniem infrastruktury techniczno-systemowej zapewniającej funkcjonowanie testowego, integracyjnego i produkcyjnego środowiska technicznego.Konieczność realizacji tych prac wynika z rozporządzenia eIDAS. Efektem realizacji wyżej wymienionych prac będzie utrzymanie prawidłowego i niezawodnego funkcjonowania węzła eIDAS w Polsce oraz wsparcie Ministra Cyfryzacji w integracji usług transgranicznych z węzłem eIDAS i Węzłem Krajowym.

 

Dofinansowanie ze środków Budżetu Państwa - dotacja celowa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

 

Wartość dofinansowania:      2 438 384,38 zł   
Koszt inwestycji:                  2 438 384,38 zł