Działania prewencyjno-edukacyjne z zakresu cyberbezpieczeństwa dla kluczowych osób w państwie

Działania prewencyjno-edukacyjne z zakresu cyberbezpieczeństwa dla kluczowych osób w państwie

Zakres zadania obejmuje działania prewencyjno-edukacyjne polegające na realizacji indywidualnych szkoleń z zakresu cyberbezpieczeństwa, dedykowanych najważniejszym osobom w państwie. Celem Zadania jest podniesienie świadomości w zakresie cyberbezpieczeństwa wśród najważniejszych osób w państwie, jak również wyposażenie ich w odpowiednie narzędzia, pozwalające na zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji przekazywanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Realizacja zadania przyczyni się do poszerzania wiedzy najważniejszych osób w państwie i zwiększenia świadomości oraz poziomu wiedzy z zakresu cyberbezpieczeństwa.

Dofinansowanie ze środków budżetu państwa - dotacja celowa Ministra Cyfryzacji

Wartość dofinansowania w latach:

Umowa dotacji celowej nr 19/DC/D/2021 w wysokości 1 351 593,75 zł

Umowa dotacji celowej nr 1/DC/D/2022 w wysokości 1 630 264,57 zł