Działania prewencyjno-edukacyjne z zakresu cyberbezpieczeństwa dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego (JST) w województwie podlaskim

Działania prewencyjno-edukacyjne z zakresu cyberbezpieczeństwa dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego (JST) w województwie podlaskim

 

Zakres Zadania obejmuje realizację indywidualnych szkoleń z zakresu cyberbezpieczeństwa dla przedstawicieli organów jednostek samorządu terytorialnego województwa podlaskiego.

Dofinansowanie ze środków budżetu państwa - dotacja celowa Ministra Cyfryzacji

Umowa dotacji celowej nr 2/DC/D/2022 w wysokości 2 080 077,00 zł