Człowiek w kryzysie – platforma wiedzy i komunikacji

Człowiek w kryzysie – platforma wiedzy i komunikacji

Realizacja Zadania obejmuje utworzenie platformy pomocowej dla osób w kryzysie emocjonalnym oraz zintegrowanie jej z systemem pomocy telefonicznej opierającym się na działalności Kryzysowego Telefonu Zaufania dla Osób Dorosłych w Kryzysie Emocjonalnym 116123.

Zadanie będzie realizowane w szczególności poprzez następujące działania:

  • Przygotowanie platformy komunikacyjnej umożliwiającej odpowiednią agregację istniejących kontaktów – zarówno osób korzystających ze wsparcia, jak i innych placówek pomocowych.
  • Przygotowanie automatycznych narzędzi wspomagających diagnozę potrzeb użytkowników Internetu (analiza narzędzi takich jak chatbota i voicebota).
  • Zapewnienie wsparcia przez konsultantów „Niebieskiej Linii” oferujących pomoc dostępną 24/7/365.
  • Przygotowanie platformy informacyjnej oferującej materiały do psychoedukacji (kryzysy zdrowia psychicznego, przemoc domowa, uzależnienia, przemoc rówieśnicza, cyberprzemoc, kryzysy małżeńskie, choroby i zagrożenia zdrowia fizycznego), informatory na temat zagrożeń internetowych, aktualną bazę miejsc pomocowych oraz aktualną bazę zespołów interwencyjnych ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń internetowych.
  • Przygotowanie i bieżące aktualizowanie bazy kontaktów oraz zakresu działania miejsc pomocowych dostępnych w całej Polsce.
  • Warsztaty promujące Platformę wśród konsultantów zespołów interwencyjnych (np. operatorów 112, telefonów zaufania) .

Dofinansowanie ze środków budżetu państwa – dotacja celowa Ministra Cyfryzacji.

Umowa dotacji celowej nr 3/DRU/2021 w wysokości 4 353 167 zł.