Rozwój i utrzymanie systemu teleinformatycznego S46

Rozwój i utrzymanie systemu teleinformatycznego S46

Przedmiotem Zadania jest rozwój i utrzymanie Systemu S46 w 2022 roku i obejmuje utrzymanie warstwy technologicznej, utrzymanie warstwy aplikacyjnej, rozwój warstwy technologicznej i aplikacyjnej.

Oprócz czynności wdrożeniowych realizowane są zadania związane ze zwiększaniem liczby podmiotów podłączanych do S46 oraz bieżące prace utrzymaniowe obejmujące wszystkie linie wsparcia.

Dofinansowanie ze środków budżetu państwa - dotacja celowa z Ministerstwa Cyfryzacji

Wartość dofinansowania: 9 500 000,00 zł  

Koszt inwestycji: 9 500 000,00 zł

 

Rozwój i utrzymanie systemu teleinformatycznego S46 w 2021

Przedmiotem Zadania jest rozwój i utrzymanie Systemu S46 w 2021 roku i obejmuje utrzymanie warstwy technologicznej, utrzymanie warstwy aplikacyjnej, rozwój warstwy technologicznej i aplikacyjnej.

Dofinansowanie ze środków budżetu państwa - dotacja celowa z Ministerstwa Cyfryzacji

Wartość dofinansowania: 7 910 000,00 zł    

Koszt inwestycji: 7 910 000,00 zł