Rozwój Ekosystemu mObywatel i obsługa I i III linii wsparcia mObywatel

Rozwój Ekosystemu mObywatel i obsługa I i III linii wsparcia mObywatel

Przedmiotem Zadania są działania związane z rozwojem Ekosystemu mObywatel poprzez rozszerzenie portfela o kolejne dokumenty i usługi, modernizacja i wdrożenie kolejnych wersji systemu i aplikacji wynikające m. in. ze zmian prawnych, świadczenie usług I i III linii wsparcia.

Dofinansowanie ze środków budżetu państwa - dotacja celowa z Ministerstwa Cyfryzacji

Wartość dofinansowania: 2 847 046,00 zł 

Koszt inwestycji: 2 847 046,00 zł