Budowa systemu łączności mobilnej umożliwiającej przetwarzanie informacji niejawnych do klauzuli „zastrzeżone” (SKR-Z) w oparciu o system CATEL

Budowa systemu łączności mobilnej umożliwiającej przetwarzanie informacji niejawnych do klauzuli „zastrzeżone” (SKR-Z) w oparciu o system CATEL

Przedmiotem Zadania jest budowa systemu umożliwiającego łączność i przekazywanie informacji z nadaną klauzulą „zastrzeżone”, w rozumieniu ustawy o ochronie informacji niejawnych z dnia 5 sierpnia 2010 r (Dz. U. 2010 nr 182 poz. 1228 późn. zm.).

W ramach zadania zostanie zweryfikowana możliwość stosowania w systemie rozwiązań klienckich umożliwiających optymalizację kosztów uruchomienia rozwiązania w wielkiej skali.

Dofinansowanie ze środków budżetu państwa - dotacja celowa z Ministerstwa Cyfryzacji

Wartość dofinansowania: 17 212 000,00 zł  

Koszt inwestycji: 17 212 000,00 zł