Działania prewencyjno-edukacyjne z zakresu cyberbezpieczeństwa dla pracowników Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ) - pilotaż w powiecie pajęczańskim

Realizacja Zadania obejmuje przeprowadzenie przez Naukową i Akademicką Sieć Komputerową – Państwowy Instytut Badawczy (NASK-PIB) pilotażu szkoleniowego w obszarze cyberbezpieczeństwa dla pracowników POZ – pilotaż w powiecie pajęczańskim.

Dofinansowanie ze środków budżetu państwa - dotacja celowa Ministra Cyfryzacji w wysokości 278 275,00 zł

Umowa dotacji celowej nr 72/DC/D/2022