Człowiek w kryzysie – platforma wiedzy i komunikacji

Kontynuacja realizacji Zadania „Człowiek w kryzysie – platforma wiedzy i komunikacji” zakłada dalszy rozwój Platformy 116sos.pl dla osób w kryzysie emocjonalnym. Zadanie będzie realizowane w szczególności poprzez następujące działania:

  • wdrożenie nowych kanałów komunikacji, w tym w mediach społecznościowych,
  • dalsze wspieranie integracji Platformy 116sos.pl z bezpłatnymi telefonicznymi liniami pomocowymi obecnymi w Polsce,
  • utrzymanie platformy komunikacyjnej umożliwiającej odpowiednią agregację istniejących kontaktów,
  • monitoring działań i potrzeb,
  • dalsze zapewnienie wsparcia konsultantów oferujących pomoc dostępną 24/7/365,
  • dalszy rozwój platformy informacyjnej 116sos.pl, w tym publikację materiałów do psychoedukacji,  informatorów na temat zagrożeń internetowych, aktualizację bazy miejsc pomocowych,
  • bieżące aktualizowanie bazy kontaktów oraz zakresu działania miejsc pomocowych dostępnych w całej Polsce,
  • organizacja konferencji i warsztatów promujących Platformę,
  • promocja projektu.

Dofinansowanie ze środków budżetu państwa – dotacja celowa Ministra Cyfryzacji.

Umowa dotacji celowej nr 2057/DZS/22 w wysokości 9 143 558 zł.