Działania prewencyjno-edukacyjne z zakresu cyberbezpieczeństwa w 2023 roku – podnoszenie odporności Rzeczypospolitej Polskiej na zagrożenia w przestrzeni cyfrowej

Działania prewencyjno-edukacyjne z zakresu cyberbezpieczeństwa w 2023 roku – podnoszenie odporności Rzeczypospolitej Polskiej na zagrożenia w przestrzeni cyfrowej

Realizacja Zadania obejmuje przeprowadzenie przez Naukową i Akademicką Sieć Komputerową – Państwowy Instytut Badawczy (NASK-PIB) szkoleń w obszarze cyberbezpieczeństwa dla trzech grup odbiorców:

- przedstawicieli władzy ustawodawczej i wykonawczej;

- przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego;

- pracowników placówek Podstawowej Opieki Zdrowotnej.

Dofinansowanie ze środków budżetu państwa – dotacja celowa Ministra Cyfryzacji w wysokości 8 950 245,50 zł

Umowa dotacji celowej nr 110/DC/D/2023