Bank danych syntetycznych na potrzeby obliczeń AI i Zaufana Trzecia Strona dla anonimizacji danych

Celem projektu przygotowawczego jest dostarczenie polskim ośrodkom naukowym i badawczym, instytucjom publicznym usługi polegającej na dostępie do banku wygenerowanych w języku polskim tekstowych danych syntetycznych.

Realizacja projektu ma na celu eliminuję ryzyka związanego ze złamaniem zasad prywatności i wyciekiem danych poprzez wykorzystanie zanonimizowanych danych. Anonimizacja danych jest zbiorem metod przetwarzania danych mających na celu usunięcie lub przekształcenie informacji, które umożliwiają identyfikację osób lub zjawisk, do których te dane się odnoszą. Istnieje wiele poziomów i rodzajów anonimizacji, m.in. randomizacja, generalizacja, maskowanie, pseudonimizacja, perturbacja czy agregacja.

Dofinansowanie ze środków budżetu państwa – dotacja celowa Ministra Cyfryzacji w wysokości
1 510 183,04 zł

Umowa dotacji celowej nr 4/WPI/DTC/2022