Realizacja kampanii informacyjno-edukacyjnych dot. edukacji społeczeństwa w obszarze cyberbezpieczeństwa i rozwoju społeczeństwa informacyjnego

Celem zadania zleconego przez ministra właściwego do spraw informatyzacji jest przeprowadzenie przez NASK-PIB kampanii informacyjno-edukacyjnych, dotyczących ochrony i edukacji społeczeństwa w zakresie cyberbezpieczeństwa i rozwoju społeczeństwa informacyjnego.

W ramach zadania NASK-PIB zorganizuje także m.in. warsztaty, szkolenia, webinary, itp. Tematyka organizowanych wydarzeń będzie dotyczyła m.in. poszerzania wiedzy i budowania świadomości z zakresu cyberbezpieczeństwa, w tym bezpiecznego korzystania z Internetu, podnoszenia świadomości o zagrożeniach i cyberhigieny, a także rozwoju społeczeństwa informacyjnego.

Dofinansowanie ze środków budżetu państwa – dotacja celowa Ministra Cyfryzacji w wysokości 5 406 106,50 zł

Umowa dotacji celowej nr 118/DC/D/2023