Osłona informacyjna kampanii wyborczej 2023 r.

Celem Zadania jest utrzymanie i rozwój portalu na potrzeby - przede wszystkim - obywateli RP oraz podmiotów realizujących zadania publiczne.

Dzięki udostępnieniu danych z monitoringu, obszernych analiz oraz tekstów eksperckich, w ramach platformy wyborcy oraz instytucje będą mogły znaleźć rzetelne źródło informacji. Głównym beneficjentem Zadania będą obywatele Rzeczpospolitej, którzy w minionym czasie mieli wielokrotnie problemy ze zrozumieniem oficjalnych rozporządzeń, znalezieniem potwierdzonych informacji oraz odróżnieniem dezinformacji od faktów. Zadanie wzmocni osłonę procesu wyborczego, który jest kluczowy w demokracji. Portal będzie dostępny dla wszystkich, a informacje publikowane w nim będą rzetelne, zweryfikowane oraz odpowiednio oznaczone i jasno opisane.

Dofinansowanie ze środków budżetu państwa – dotacja celowa Ministra Cyfryzacji w wysokości 4 000 000 zł

Umowa dotacji celowej nr Umowa dotacji celowej nr 113/C/DPiS/23