Operator Węzła EBSI-Polska

Operator Węzła EBSI-Polska

 

Dofinansowanie ze środków Budżetu Państwa - dotacja celowa Ministerstwa Cyfryzacji. Celem zadania pn. Pełnienie roli operatora węzła EBSI POLSKA w okresie od 1 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023 r. jest zapewnienie bezpiecznego i niezawodnego funkcjonowania węzła EBSI POLSKA, jako punktu przyłączenia.

 

Wykonywane będą również czynności związane z utrzymaniem infrastruktury techniczno-systemowej zapewniającej funkcjonowanie testowego, integracyjnego i produkcyjnego środowiska technicznego. Zostaną wdrożone działania, pozwalające rozwijać zdolność integracji i lokalizacji oprogramowania dla usług i aplikacji w sieci EBSI.

 

Realizacja zadania 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

 

Wartość dofinansowania: 1 228 800,00

Koszt inwestycji: 1 228 800,00