OPERATOR WĘZŁA EIDAS

Operator węzła eIDAS

Celem zadania jest pełnienie roli operatora węzła eIDAS w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r., zapewnienie bezpiecznego i niezawodnego funkcjonowania węzła eIDAS, jako punktu przyłączenia. Wykonywane będą również czynności związane z utrzymaniem infrastruktury techniczno-systemowej zapewniającej funkcjonowanie testowego, integracyjnego i produkcyjnego środowiska technicznego.Konieczność realizacji tych prac wynika z rozporządzenia eIDAS. Efektem realizacji wyżej wymienionych prac będzie utrzymanie prawidłowego i niezawodnego funkcjonowania węzła eIDAS w Polsce oraz wsparcie Ministra Cyfryzacji w integracji usług transgranicznych z węzłem eIDAS i Węzłem Krajowym.

 

Dofinansowanie ze środków Budżetu Państwa - dotacja celowa Ministra Cyfryzacji.
 

Wartość dofinansowania:   1 699 491,10 zł  
Koszt inwestycji:   1 699 491,10 zł