Rozwój i utrzymanie systemu rekrutacje.gov.pl

Rozwój i utrzymanie systemu rekrutacje.gov.pl

Celem zadania jest  rozwój i utrzymanie w warstwie aplikacyjnej systemu rekrutacje.gov.pl w okresie od 15 kwietnia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. 
System stanowić będzie narzędzie informatyczne do publikowania ogłoszeń o naborach w służbie cywilnej i ich wyników, będzie również umożliwiał kandydatom składanie aplikacji na ogłoszenia i zarządzanie nimi przez kandydata i urząd prowadzący nabór. 

 

Dofinansowanie ze środków Budżetu Państwa - dotacja celowa KPRM.

 

DOFINANSOWANIE: 1 897 992,57 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 1 897 992,57 zł