A cybersecurity framework to GUArantee Reliability and trust for Digital service chains (GUARD)

Monitorowanie, wykrywanie cyberzagrożeń i wizualizacja w systemie ICT użytkownika

Platforma GUARD oferuje usługi monitorowania, wykrywania cyberzagrożeń i wizualizacji w systemie ICT użytkownika w celu budowania świadomości sytuacyjnej. W GUARD zakłada się podejście kompleksowe obejmujące: kontekst bezpieczeństwa usług w łańcuchu dostaw (dostawcy, certyfikaty, konfiguracje), budowę otwartego API zapewniającego bezpieczeństwo i prywatność danych oraz narzędzia wykrywania zagrożeń.

 

W ramach projektu realizowane są następujące działania:

 

  • projekt systemu kompleksowej kontroli i ochrony łańcuchów usług biznesowych poprzez ocenę poziomu wiarygodności zaangażowanych usług i śledzenie propagacji danych,
  • opracowanie i implementacja nowych technologii i algorytmów wykrywania anomalii i zewnętrznych ataków w systemach informatycznych wykorzystujących m.in. techniki uczenia maszynowego,
  • opracowanie i implementacja nowych inteligentnych narzędzi do wizualizacji, powiadamiania o zagrożeniach, konfiguracji systemu, badania i łagodzenia skutków ataków,
  • opracowanie i implementacja nowego modelu biznesowego do komercyjnego wykorzystania systemu GUARD.

 

Liderem projektu jest Maggioli Spa, Włochy. Członkami konsorcjum są: Italtel Spa, Włochy, Fiware Foundation Ev, Niemcy, Wobcom Gmbh, Niemcy, Minds & Sparks Gmbh, Austria,  Ait Austrian Institute Of Technology Gmbh, Austria,  Foundation For Research And Technology Hellas, Grecja, Eight Bells Ltd, Cypr, Nask-PIB, Polska,  Mc2 Innovations Sp. Z O.O, Polska, Law And Internet Foundation, Bułgaria, J.I.G. Internet Consulting Sl, Spain,  Universita Degli Studi Di Roma Torvergata, Włochy, Consiglio Nazionale Delle Ricerche (Cnr), Włochy.

 

Projekt realizowany jest w ramach programu Horyzont 2020.