Polskie Centrum Programu Safer Internet

Budowanie społecznej świadomości na temat bezpiecznego korzystania z internetu przez dzieci i młodzież

Polskie Centrum Programu Safer Internet (PCPSI) powołane zostało w 2005 r. w ramach programu Komisji Europejskiej Safer Internet, a obecnie funkcjonuje w ramach programu Connecting Europe Facility. Tworzą je państwowy instytut badawczy NASK (koordynator PCPSI) oraz Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę (dawniej Fundacja Dzieci Niczyje). Centrum podejmuje szereg kompleksowych działań na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży korzystających z internetu i nowych technologii. Partnerem większości realizowanych przez Centrum projektów jest Fundacja Orange.

 

W ramach Polskiego Centrum Programu Safer Internet realizowane są 3 projekty:

 

Saferinternet.pl - projekt, którego celem jest zwiększanie społecznej świadomości na temat zagrożeń, jakie niosą ze sobą najnowsze techniki komunikacji. Wśród podejmowanych działań priorytetem jest edukacja, zarówno dzieci jak i rodziców, a także podnoszenie kompetencji profesjonalistów w zakresie bezpiecznego korzystania z internetu.

 

Projekt realizowany przez FDDS i NASK we współpracy z Fundacją Orange. Więcej informacji: www.saferinternet.pl

 

Dyżurnet.pl - punkt kontaktowy, tzw. hotline, do którego można anonimowo zgłaszać przypadki występowania w Internecie treści zabronionych prawem takich, jak materiały przedstawiające seksualne wykorzystanie dzieci, pedofilię, treści o charakterze rasistowskim i ksenofobicznym.Projekt realizowany przez NASK. Więcej informacji: www.dyzurnet.pl

 

Pomoc telefoniczna i online - Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży 116 111 oraz Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawach bezpieczeństwa dzieci 800 100 100. W ramach tych dwóch projektów udzielana jest pomoc młodym internautom, rodzicom i profesjonalistom w przypadkach zagrożeń związanych z korzystaniem z internetu.

 

Telefony prowadzone są przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę. Więcej informacji: www.116111.pl oraz www.800100100.pl

 

W ramach realizowanych zadań Centrum organizuje szereg konferencji, seminariów i warsztatów na poziomie krajowym i międzynarodowym, m.in. Międzynarodową Konferencję „Bezpieczeństwo Dzieci i Młodzieży w Internecie”, adresowaną do  przedstawicieli sektora edukacyjnego, organizacji pozarządowych, wymiaru sprawiedliwości i organów ścigania oraz dostawców usług i treści internetowych, obchody Dnia Bezpiecznego Internetu, mające na celu inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych, a także Youth Digital Forum, wydarzenie skierowane do młodzieży, poświęcone edukacji w zakresie bezpiecznego i kreatywnego korzystania z nowoczesnych technologii.