OSE S

Głównym celem projektu jest zapewnienie wysokiej niezawodności i wydajności transmisji danych tak, aby szkoły podstawowe i ponadpodstawowe na terytorium RP mogły łączyć się z bezpiecznym internetem

OSE S

NR PROJEKTU: POPC.01.01.00-00-0002/18

 

Nazwa projektu

Budowa sieci dostępu do Internetu Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w ramach osi priorytetowej I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014–2020

Terminy

Okres realizacji: I kwartał 2018 r. – IV kwartał 2023 r.

Wartość projektu

187 476 697,09 PLN

 

Więcej informacji na stronie: https://ose.gov.pl/dofinansowanie-unijne