OSE B

Celem projektu jest przygotowanie infrastruktury telekomunikacyjnej i teleinformatycznej, na bazie której świadczone będą usługi zapewniające bezpieczny dostęp do internetu uczniom i nauczycielom szkół podstawowych i ponadpodstawowych na terytorium RP

 

OSE B

NR PROJEKTU: POPC.01.01.00-00-0001/18

 

Nazwa projektu

Budowa węzłów bezpieczeństwa szkolnego ruchu internetowego Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w ramach osi priorytetowej I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014–2020”.

 

Terminy

Okres realizacji: I kwartał 2018 r. – IV kwartał 2023 r.

 

Wartość projektu

174 984 431,76 PLN

 

 

Więcej informacji na stronie: https://ose.gov.pl/dofinansowanie-unijne