OSE D

Celem projektu jest zapewnienie infrastruktury, która umożliwi każdej szkole dostęp do szybkiego internetu przy jak najwyższych parametrach technicznych – o symetrycznej przepustowości co najmniej 100 Mb/s

OSE D

NR PROJEKTU: POPC.01.01.00-00-0003/18

 

Nazwa projektu

Budowa szkolnych sieci dostępowych Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w ramach osi priorytetowej I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014–2020

 

Terminy

Okres realizacji: I kwartał 2018 r. – IV kwartał 2023 r.

 

Wartość projektu

216 225 002,60 PLN

 

 

Więcej informacji na stronie: https://ose.gov.pl/dofinansowanie-unijne