Platforma Mobile Threat Defense (MTD) do ciągłej, zautomatyzowanej i wielowymiarowej oceny poziomu zagrożenia bezpieczeństwa urządzeń mobilnych

Famoc S.A. w partnerstwie z Naukową i Akademicką Siecią Komputerową – Państwowym Instytutem Badawczym realizują projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich: Platforma Mobile Threat Defense (MTD) do ciągłej, zautomatyzowanej i wielowymiarowej oceny poziomu zagrożenia bezpieczeństwa urządzeń mobilnych.

 

Celem projektu jest opracowanie kompleksowego, zintegrowanego systemu do oceny zagrożenia bezpieczeństwa urządzeń mobilnych w czasie zbliżonym do rzeczywistego. Wynikiem prac będzie gotowy do wdrożenia komercyjnego prototyp Systemu Klasyfikacji Aplikacji Mobilnych (SKAM) wykorzystującego heterogeniczne źródła danych oraz metody sztucznej inteligencji do detekcji szkodliwych aplikacji mobilnych.

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, zgodnie z umową nr POIR.01.01.01-00-0239/20-00 zawartą 22 grudnia 2020.

 

Całkowita wartość projektu: 4 210 025,79 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 3 627 819,06 PLN

 

Więcej informacji o projekcie znajdziesz tutaj: https://famoc.com/pl/projekt-mtd/