System do kategoryzacji, oceny i moderacji treści internetowych dla nowych usług i doboru reklam KOMTUR

"WYKOP" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa - Państwowy Instytut Badawczy realizują projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „System do kategoryzacji, oceny i moderacji treści internetowych dla nowych usług i doboru reklam KOMTUR”.

Celem projektu jest opracowanie innowacyjnej technologii klasyfikacji i moderacji treści opartej o metody uczenia maszynowego, która przyczyni się do podniesienia jakości treści w serwisach internetowych oraz pozwoli na zwiększenie przychodów z tytułu ulepszenia oferowanych usług sprzedaży reklam.

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, zgodnie z umową nr POIR.01.01.01-00-0448/20-00 zawartą 03 lutego 2022.

Wartość projektu: 4 305 176,99 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 3 717 868,17