Raport „Wykorzystywanie seksualne dzieci w cyberprzestrzeni"

Celem opracowania było znalezienie odpowiedzi na pytanie, jaki jest realny obraz zjawiska wykorzystywania seksualnego dzieci w cyberprzestrzeni w świetle postępowań karnych, realizowanych przez polskie organy ścigania i wymiar sprawiedliwości