NASK Złotym Sponsorem międzynarodowej konferencji naukowej (CDC 2019)

Państwowy Instytut Badawczy NASK wystąpił w roli Złotego Sponsora na 58. IEEE Conference on Decision and Control (kategoria A w bazie CORE) w Nicei, która odbyła się w dniach 11-13 grudnia 2019 r. W ramach tej zaszczytnej pozycji NASK zaprezentował bogaty dorobek naukowy – badania z zakresu data science i machine learning, bioinformatyki, biometrii, przetwarzania języka (NLP) oraz najważniejszej z punktu widzenia konferencji dziedziny, czyli sterowania adaptacyjnego.

Tej ostatniej poświęcona była również sesja specjalna, podczas której dr Michał Karpowicz Kierownik Zakładu Inżynierii Systemów Informatycznych wygłosił wykład pt. „Secure and efficient with adaptive control - a story of one equation that brought new perspectives for Linux servers and cybersecurity systems”, i przedstawił dwie nowatorskie technologie – system anty-DDoS FLDX oraz sterownik jądra Linuxa. Wykład spotkał się z dużym uznaniem ekspertów z wiodących ośrodków uniwersyteckich (w tym m.in. Urbana-Champaigne z Illiniois).

Taka forma prezentacji NASK w gronie doświadczonych i przyszłych specjalistów, koordynowana przez mocny zespół badaczy NASK – dr Inez Okulską (Zakład Bioinformatyki i Rozpoznawania Maszynowego), dr Michała Karpowicza (Zakład Inżynierii Systemów Informatycznych) oraz dr Marcina Grabarczyka (Dział Transferu Technologii), zaowocowała nawiązaniem kontaktów i projektami współpracy z naukowcami z całego świata. Udało się pokazać, że Państwowy Instytut Badawczy NASK to ośrodek o niezwykle ciekawym i wysokiej jakości dorobku naukowym, który ma jednocześnie spory potencjał wdrożeniowy i projektowy.

W roli Złotego Sponsora, obok NASK, na konferencji CDC 2019 wystąpili również Mathworks i Mitsubishi Electric Research Laboratories.