Edukacyjna Sieć Antysmogowa na konferencji „Kampania na rzecz czystego powietrza – edukacja i praktyka” w Dębicy

Edukacyjna Sieć Antysmogowa to program informacyjny na rzecz czystego powietrza realizowany przez NASK razem z Polskim Alarmem Smogowym. Podejmowane przez nas działania mieliśmy okazję zaprezentować na konferencji regionu podkarpackiego w Dębicy.

6 lutego 2020 roku w Dębicy odbyła się konferencja „Kampania na rzecz czystego powietrza – edukacja i praktyka”, zorganizowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie. Jednym z prelegentów tej konferencji była Barbara Leśniczak, kierownik Edukacyjnej Sieci Antysmogowej z Państwowego Instytutu Badawczego NASK.

Uczestnicy konferencji mieli możliwość zapoznania się ze strategią działań na rzecz poprawy czystości powietrza w Polsce i programami ochrony powietrza wdrożonymi lokalnie, na terenie gmin województwa podkarpackiego.

Jednym z ważnych tematów poruszonych podczas konferencji była walka z niską emisją. Czym jest problem niskiej emisji, szczegółowo objaśnił Piotr Siergiej z Polskiego Alarmu Smogowego. 

– Niska emisja to spalanie paliw stałych (węgla i drewna), zwłaszcza niskiej jakości, w niespełniających norm domowych piecach, kotłach i kominkach. Smog występuje głównie w sezonie grzewczym od września do kwietnia, kiedy w piecach pali się węglem i drewnem. Największy problem mamy z zanieczyszczeniem pyłami zawieszonymi i rakotwórczym benzo(a)pirenem – tłumaczył Piotr Siergiej.

O sposobach dotarcia z tą wiedzą przez dzieci do rodziców opowiadała natomiast Barbara Leśniczak, kierownik projektu Edukacyjna Sieć Antysmogowa z Państwowego Instytutu Badawczego NASK.

– Misją ESA jest edukowanie uczniów i nauczycieli w zakresie walki o czyste powietrze i docieranie w ten sposób z tą wiedzą do rodziców i całych społeczności lokalnych. Obecnie w sieci ESA jest już 426 szkół. W placówkach tych zamontowane są mierniki czystości powietrza i aktywnie prowadzone są działania edukacyjne. Wyniki pomiarów rejestrowanych przez mierniki dostępne są na naszej stronie internetowej https://esa.nask.pl – mówiła Barbara Leśniczak.

Uczestnicy konferencji otrzymali ponadto informacje na temat programów finansowania przedsięwzięć, których celem jest zmniejszenie niskiej emisji. Mogli też skorzystać z indywidualnych konsultacji z doradcami energetycznymi WFOŚiGW.