Młodzi Mistrzowie dla cyberbezpieczeństwa

W dniu 29.01.2020 r. w Ministerstwie Cyfryzacji odbyła się z udziałem Ministra Cyfryzacji Marka Zagórskiego uroczystość wręczenia dyplomów w konkursie Młodych Mistrzów. Konkurs przeprowadzony był podczas XXV Forum Teleinformatyki w dniach 26-27 września 2019 roku pt. „Polska’25 – strategie i praktyki cyfrowej transformacji”.

W kategorii „Najlepsza praca z zakresu cyberbezpieczeństwa” zwyciężyła praca studentów z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zatytułowana: „Cyberbezpieczeństwo w administracji – gra edukacyjna”. Nagrody wręczył w imieniu fundatora Państwowego Instytutu Badawczego NASK - Zastępca Dyrektora NASK, Dyrektor ds. Cyberbezpieczeństwa i InnowacjiKrzysztof Silicki.

 

Laureatami nagrody został zespół studentów z  UKSW w składzie:

  • Katarzyna Dmowska,
  • Grzegorz Pelc,
  • Jan Piotrowski,
  • Konrad Radomiński,
  • Rafał Świąder,
  • Wawrzyniec Święcicki,
  • Dawid Wiśniak.

Opiekunami pracy byli: prof. dr hab. Grażyna Szpor oraz dr Kamil Czaplicki.

 

Laureatom gratulujemy!