15. Międzynarodowa Konferencja „Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w internecie”

W dniach 20-24 września br. odbywa się 15. Międzynarodowa Konferencja „Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w internecie” organizowana w formule online przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę i NASK wraz z niemiecką organizacją Klicksafe oraz Międzynarodowym Związkiem Telekomunikacyjnym. Podczas dwóch dni wykładów i trzech dni warsztatów polscy i zagraniczni eksperci omawiać będą m.in. tematykę równowagi cyfrowej w czasach pandemii, zjawisko cyberprzemocy oraz wpływ mediów społecznościowych na postrzeganie swojego ciała i prezentowanie się w sieci przez dzieci i młodzież. Do udziału w konferencji zgłosiło się już niemal cztery tysiące profesjonalistów pracujących z dziećmi.

 

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży online od lat stanowi jedno z podstawowych wyzwań dla rodziców, nauczycieli i innych profesjonalistów pracujących z dziećmi. Problematyka ta staje się szczególnie istotna wobec wzrostu intensywności korzystania z mediów elektronicznych przez najmłodszych w czasie pandemii.

Środowisko internetu jest dla młodych ludzi rozszerzeniem codzienności, miejscem kontaktów z rówieśnikami, zdobywania wiedzy i rozrywki. Jako organizatorzy konferencji chcemy w jej trakcie poruszyć jak najwięcej tematów dotyczących aktywności dzieci online i w ten sposób pomóc nauczycielom, ale też i rodzicom być jak najlepszymi przewodnikami dzieci również w sferze cyfrowej. Bardzo cieszy nas coroczny udział psychologów, pedagogów oraz pracowników wymiaru sprawiedliwości, którzy na co dzień podejmują interwencje w sytuacjach zagrożenia online. Chcemy również docierać do deweloperów usług internetowych, bo w ich rękach jest tworzenie technologii, która może wspierać rozwój dzieci. Tęskniąc za bezpośrednimi kontaktami z uczestnikami, doceniamy fakt, że, dzięki modelowi zdalnemu, możemy dotrzeć do większej ich liczby – podkreśla Anna Rywczyńska, Przewodnicząca Konferencji z NASK – PIB.

Uczestnicy konferencji będą mogli zapoznać się z diagnozą kluczowych dla bezpieczeństwa dzieci zjawisk społecznych zachodzących w sieci, analizą sytuacji ryzykownych, ze szczególnym uwzględnieniem ich przyczyn i  sposobów zapobiegania zagrożeniom oraz dostaną bogatą gamę wskazówek profilaktycznych i edukacyjnych. Mamy nadzieję, że wszystko to pomoże pracownikom sektora edukacyjnego i innym dorosłym mądrze dbać o bezpieczny i konstruktywny kontakt dzieci z internetem– mówi dr Szymon Wójcik z Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.

To bardzo ważne, żeby dyskusja o cyfrowej równowadze i bezpieczeństwie dzieci w internecie trwała i cieszymy się, że możemy być jej częścią. Współpracując na co dzień z nauczycielkami i nauczycielami, widzimy, jak te tematy nabrały na znaczeniu z uwagi na pandemię i jak wpłynęły na  całą społeczność szkolną. Pokazują to między innymi wyniki badań, „Między pasją o zawodem”, które zostaną zaprezentowane podczas konferencji – mówi Konrad Ciesiołkiewicz, prezes Fundacji Orange.

Konferencję otworzy prof. Tomasz Grzyb, psycholog społeczny z Uniwersytetu SWPS, kreśląc portret pokolenia iGen – „urodzonych ze smartfonem w dłoni” i starając się odpowiedzieć na pytanie, jak minimalizować ryzyka związane z całodobowym podłączeniem do sieci.

Stefanie Fächner, specjalistka ds. edukacji medialnej, pracująca w niemieckiej organizacji klicksafe opowie jak radzić sobie ze stresem cyfrowym i dbać o swój dobrostan, a także dostarczy specjalistom z zakresu edukacji narzędzi służących zwiększaniu komfortu cyfrowego młodych ludzi.

Pierwszego dnia odbędzie się również panel dyskusyjny z udziałem polskich i zagranicznych ekspertów dotyczący wpływu pandemii na współczesną szkołę zarówno, jeśli chodzi o korzystanie z nowych technologii, jak i relacje międzyludzkie.

Pierwszy dzień konferencji zakończą prezentacje poświęcone problemowi cyberprzemocy. Prof. Jacek Pyżalski z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zaprezentuje najważniejsze ustalenia badawcze dotyczące agresji i przemocy internetowej ostatniego piętnastolecia. Z kolei dr Małgorzata Wójcik z katowickiego SWPS w swoim wystąpieniu opowie o innowacyjnym, ogólnoszkolnym programie monitorowania i zapobiegania przemocy rówieśniczej RESQL, który ogranicza występowanie prześladowania i przemocy w szkole.

Drugi dzień to ogromna dawka wiedzy m.in. na tematy dotyczące cyberprzestępczości, wpływu pornografii na relacje młodych oraz wpływu mediów społecznościowychna postrzeganie swojego ciała przez młodzież.

Adam Lange, szef globalnego zespołu Cyber Threat Hunting w jednej z największych globalnych instytucji finansowych na świecie podczas swojej prelekcji zaprezentuje przykłady przestępstw dokonywanych przez małoletnich w internecie i postara się odpowiedzieć na pytanie, jak wczesna edukacja może uchronić młodych ludzi przed takimi zachowaniami.

Alia Pagin z Uniwersytetu Goethego we Frankfurcie nad Menem, która od blisko 20 lat pracuje jako pedagożka i wykładowczyni ds. mediów opowie, w jaki sposób zapobiegać uleganiu dezinformacji, teoriom spiskowym i ideologicznym nadużyciom m.in. poprzez krytyczną analizę mediów cyfrowych.

Wykład Kate Jones z Childnet International – międzynarodowej organizacji pozarządowej, która opracowuje porady, wytyczne i zasoby dotyczące bezpieczeństwa w internecie dotyczyć będzie wpływu pornografii na relacje młodych osób, ich postrzeganie własnego ciała i kształtowanie oczekiwań wobec innych.

Owpływie mediów społecznościowych na postrzeganie swojego ciała przez młodzież opowie Ewa Dziemidowicz– psychoterapeutka z Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Podczas swojego wystąpienia przytoczy wybrane wyniki najnowszych badań Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę dotyczące postrzegania swojego ciała przez nastolatków aktywnych online.

Podczas sesji na temat praw dziecka w środowisku cyfrowym Anna Rywczyńska, kierowniczka Zespołu Edukacji Cyfrowej w NASK opowie o kluczowej roli dzieci dla przyszłości internetu..

W programie wydarzenia znalazło się aż 15 warsztatów prowadzonych przez krajowych i zagranicznych specjalistów – ekspertów, psychoterapeutów, edukatorów. Ich uczestnicy poznają m.in. praktyczne rozwiązania z zakresu profilaktyki zagrożeń online. Jeden z nich odbędzie się w ramach programu Asy Internetu firmy Google Polska i fundacji Szkoła z Klasą.

Wierzymy, że technologia pozwala uwolnić kreatywność tkwiącą w dzieciach i pomaga w ich edukacji od najmłodszych lat. Jednocześnie zależy nam, aby najmłodsi użytkownicy czuli się w sieci bezpiecznie. Regularnie współpracujemy z rodzicami, instytucjami rządowymi, liderami branży i ekspertami w dziedzinie prywatności, bezpieczeństwa dzieci, dobrostanu i edukacji, aby tworzyć lepsze, bezpieczniejsze produkty. W ramach programu Asy Internetu wyposażamy nauczycieli w wiedzę, doświadczenie i materiały edukacyjne pozwalające nauczyć dzieci zasad bezpieczeństwa, praktycznych umiejętności, a także dobrych nawyków przy korzystaniu z internetu -  od tworzenia silnego hasła i ochrony swoich danych osobowych, poprzez unikanie nieodpowiednich treści czy wreszcie życzliwość wobec innych. Takie umiejętności pozwalają im czuć się pewnie w wirtualnym świecie - mówi Marcin Olender, menadżer ds. Polityk Publicznych i Relacji Rządowych w Google.

Szczegółowy program konferencji dostępny jest na stronie wydarzenia.

Udział w konferencji jest bezpłatny, ale wymagana jest wcześniejsza rejestracja.