Oświadczenie Zarządu Spółki N4 Innovation sp. z o.o.

Informujemy, że Zarząd Spółki N4 Innovation Sp. z o.o. w związku z publikacjami w dzienniku „Puls Biznesu” wydał następujące oświadczenie, które publikujemy w całości.

OŚWIADCZENIE

Zarządu Spółki N4 Innovation Sp. z o.o.

W dzienniku „Puls Biznesu” ukazał się cykl artykułów, w których autor zarzuca Zarządowi Spółki NASK4 Innovation Sp. z o.o. działanie na jej szkodę, rzekomo niedopełniając obowiązków poprzez zaniechanie wystąpienia o zapłatę za akcje Spółki Azul Systems Inc. z tytułu transakcji przejęcia tej Spółki przez Fundusz Vitruvian Partners oraz niezabezpieczenie w chwili zawarcia transakcji kursu dolara i pozostawienie wynagrodzenia na nieoprocentowanym rachunku powierniczym. W ocenie Autora ww. artykułów miało to przynieść szkodę w majątku Spółki o wielkiej wartości.

Zarząd Spółki N4 Innovation oświadcza, że stwierdzenia ww. dziennika mijają się z prawdą oraz naruszają prawa majątkowe i wizerunkowe nie tylko przedsiębiorstwa Spółki, ale również prawa osobiste osób nią zarządzających.

Zarząd Spółki zleci, w trybie pilnym wyspecjalizowanym doradcom finansowym i prawnym szczegółowe zbadanie podnoszonych przez „Puls Biznesu” zarzutów, a o wynikach audytu poinformuje opinię publiczną oraz Organ Właścicielski.

Spółka N4 Innovation Sp. z o.o. wystąpi także na drogę sądową przeciwko Wydawnictwu i Autorowi artykułów, o odszkodowanie z tytułu naruszenia dóbr majątkowych, spowodowanych opartymi na nieprawdziwych informacjach publikacjami.

Jednocześnie Zarząd wyraża ubolewanie z powodu uwikłania przez zmanipulowane publikacje dziennika, Spółki NASK4 Innovation Sp. z o.o. i członków jej Zarządu, jak również Państwowego Instytutu Badawczego NASK wraz z jego Kierownictwem oraz zapewnia, iż podejmie stosowne działania w celu naprawienia poszkodowanym przez dziennik osobom wyrządzonych im krzywd moralnych.

 

 

Zarząd Spółki N4 Innovation Sp. z o.o.