Kariera Jutra: ponad 1 tys. osób w największym programie zmiany kwalifikacji

Aż 1002 staże odbyły się w ramach projektu „Kariera Jutra”. To projekt, zrealizowany przez NASK we współpracy z partnerami, w którym młodzi ludzie pod okiem specjalistów mogli zyskać wiedzę w dziedzinie marketingu internetowego i następnie zastosować ją w praktyce.

Projekt szkoleniowo-stażowy wystartował w drugim kwartale 2022 r., a ostatnie staże zakończyły się na początku grudnia 2023 r. „Kariera Jutra” to odpowiedź na oczekiwania rynku pracy – nie tylko szansa dla stażystów na wejście na rynek pracy, ale również okazja dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, fundacji oraz organizacji pozarządowych na zaistnienie i rozwój w internecie.

– Program „Kariera Jutra” pokazał, że było wiele osób, które go potrzebowały. Pozwolił on na efektywną zmianę ich ścieżki zawodowej. Dobrze obrazuje to liczba aż 1002 osób, które ukończyły staż – powiedział Robert Król, Zastępca Dyrektora NASK ds. Nowych Technologii dla Polityk Publicznych.

Innowacją w projekcie był udział kandydatów w 8-tygodniowym szkoleniu „Umiejętności Jutra”, z których skorzystało prawie 40 tys. osób. Program szkolenia, za które odpowiedzialny był Google w partnerstwie ze Szkołą Główną Handlową w Warszawie, objął m.in. podstawy zarządzania i biznesu, podstawy marketingu internetowego, technologiczne aspekty prowadzenia biznesu w sieci, performance marketing w praktyce, wykorzystanie danych w optymalizacji biznesu i wiele innych.

Zainteresowanie projektem było znacznie większe niż planowano, w związku z tym już na początkowym etapie podjęto decyzję o zwiększeniu liczby miejsc w programie szkoleniowym.

Po ukończonym szkoleniu kandydaci mogli aplikować na wybraną przez siebie ofertę stażową – w ten etap szczególnie zaangażowany był NASK. Do projektu mogły przystąpić małe i średnie przedsiębiorstwa oraz organizacje pozarządowe, które chciały zwiększyć zasięg swoich działań marketingowych w internecie. Przez trzy miesiące trwania stażu uczestnicy projektu mieli szansę na zdobycie wiedzy nie tylko merytorycznej, ale też praktycznej w dziedzinie marketingu internetowego, a co za tym idzie – pomóc w rozwoju firmy w świecie internetu.

Dla stażystek i stażystów była to szansa na znalezienie swojego miejsca na rynku pracy poprzez zyskanie branżowej wiedzy i stworzenia swojej niekiedy całkowicie nowej ścieżki zawodowej. Po zakończonym stażu wiele osób zostało w firmach, w których go odbywały.

Inicjatywa zorganizowana została przez NASK we współpracy z partnerami edukacyjnymi Google i Szkołą Główną Handlową w Warszawie oraz Centrum GovTech, Pełnomocnikiem Rządu ds. Polityki Młodzieżowej oraz Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej. Projekt współfinansowano ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.