Sieci korporacyjne

Usługa umożliwiająca transmisję danych pomiędzy wieloma lokalizacjami Klienta z wykorzystaniem protokołu IP i bezpiecznej, wydzielonej sieci szkieletowej MPLS

Opis usługi:

Sieć korporacyjna MPLS VPN to nowoczesna, niezawodna i w pełni zarządzana usługa umożliwiająca transmisję danych pomiędzy wieloma lokalizacjami Klienta z wykorzystaniem protokołu IP i bezpiecznej, wydzielonej sieci szkieletowej MPLS.

Jak działa usługa:

NASK świadczy tę usługę z wykorzystaniem własnej sieci MPLS, oferując przesyłanie danych w pięciu klasach usług CoS (Class of Service) z gwarantowanymi parametrami jakości. Umożliwia to bezkonfliktowe i efektywne współdziałanie wielu różnych usług i aplikacji (telefonia korporacyjna, systemy ERP/CRM, dostęp do internetu) w jednej sprawnie działającej sieci korporacyjnej.  Sieć NASK MPLS jest zbudowana zgodnie z zaleceniami IETF RFC4364 w oparciu o routery CISCO.

Usługa oferowana jest 2 wariantach:

Wariant Elastyczny

Wariant DSL

 • symetryczne łącza dostępowe
 • każde łącze zakończone routerem Cisco zarządzanym przez NASK
 • obsługa pięciu klas usług (CoS):
  • RT Voice – do przesyłu VoIP
  • RT Video – do przesyłu strumieni wideo
  • BusInt – do obsługi aplikacji interaktywnych np. SAP
  • BusLAN – do obsługi aplikacji ważnych dla firmy np. replikacja baz danych
  • Best Effort – ruch pozostały przeważnie dostęp do internetu
 • dostęp - poprzez system radiowy lub poprzez dedykowane połączenie kablowe miedziane lub światłowodowe
 • asymetryczne łącza dostępowe
 • każde łącze zakończone routerem Cisco zarządzanym przez NASK
 • transmisja w jednej klasie usług (Best Effort)
 • znakowanie pakietów IP na klasy usług i QoS na przejściu pomiędzy sieciami LAN a WAN
 • dostęp przez sieć miedzianą TP

 


Korzyści:

 • uniwersalność – usługa MPLS VPN umożliwia zbudowanie jednej sieci do obsługi wszystkich rodzajów danych przesyłanych wewnątrz firmy z zachowaniem gwarantowanej jakości przesyłanych danych,
 • gwarantowana jakość – na potrzeby transmisji danych w usłudze MPLS VPN NASK zbudował wydzieloną sieć NASK MPLS. Każdy rodzaj informacji przesyłany w ramach usługi MPLS VPN jest przypisywany do jednej z Klas Usług (CoS), dzięki czemu NASK gwarantuje zachowanie najlepszych parametrów jakościowych. Dodatkowo takie parametry jak transmisja, opóźnienie pakietów, procent utraty pakietów lub jitter są stale monitorowane, a ich poziom jest gwarantowany w umowie SLA,
 • bezpieczeństwo – usługa MPLS VPN w pełni odseparowuje ruch Klientów w sieci szkieletowej MPLS NASK od ruchu w sieci publicznej. Sieci korporacyjne VPN MPLS posiadają porównywalny poziom bezpieczeństwa do sieci Frame Relay/ATM,
 • koszty – technologia MPLS umożliwia najefektywniejsze wykorzystanie dostępnej przepustowości łączy.