Anonimizacja

 

Bezpieczny anonimizator dokumentów, dzięki któremu można usunąć wrażliwe dane!  Zanonimizuj dokument, aby móc go bezpiecznie przesłać lub udostępnić w internecie.

Usługa bezpłatna umożliwia anonimizację do 5 stron dokumentu w formacie A4.

Czym jest anonimizator

Anonimizator jest narzędziem do zautomatyzowanego wykrywania danych osobowych i wrażliwych w dokumentach oraz do ich zabezpieczenia jedną z dwóch, wybranych przez użytkownika metod: zakrywania lub zastępowania etykietą.

Do danych osobowych i wrażliwych zaliczamy:

  • imię,
  • nazwisko,
  • adres (zamieszkania lub korespondencyjny),
  • nr telefonu,
  • nr PESEL,
  • adres e-mail.

Po co to robimy?

Dbamy o bezpieczeństwo, dlatego chcemy dostarczyć rozwiązanie, które pozwoli każdemu w łatwy sposób anonimizować dokumenty.

Jak to działa?

Anonimizator za pomocą złożonych procesów wykorzystujących m.in. sztuczną inteligencję, w sposób automatyczny dokonuje analizy przesłanego dokumentu i wstępnie ten dokument anonimizuje w zakresie obsługiwanych typów danych.

Użytkownik ma możliwość podglądu dokumentu, weryfikacji i edycji pól przeznaczonych do anonimizacji. Po akceptacji przez użytkownika, generowany jest bezpiecznie zanonimizowany dokument. W obecnej wersji anonimizatora możliwe jest przetwarzanie dokumentów tekstowych w języku polskim.

Twoje dane są bezpieczne. Oprócz szyfrowania i szeregu zabezpieczeń stosujemy też politykę minimalnego przetwarzania danych. Twoje pliki najpóźniej jedną godzinę po zakończeniu sesji są automatycznie, trwale usuwane.

Dla kogo?

Dla każdego, kto potrzebuje zanonimizować dokumenty! Demo pod adresem jest udostępnione bezpłatnie dla wszystkich zainteresowanych.

W przygotowaniu oferta m.in. dla podmiotów sektora publicznego, przedsiębiorstw, które chcą zanonimizować więcej, szybciej i dostosować narzędzie do niestandardowych typów danych.

O nas

Dostawcą rozwiązania jest Państwowy Instytut Badawczy NASK.

Narzędzie udostępniamy w wersji beta, dlatego przed ewentualnym upublicznieniem anonimozowanego tekstu zawsze zweryfikuj efekty działania narzędzia. Troszczymy się o bezpieczeństwo Twoje i Twoich dokumentów.

Narzędzie powstało w ramach działania 4.3. POPC „Eksperckie wsparcie doradczo-szkoleniowe Kancelarii Prezesa Rady Ministrów na rzecz Beneficjentów i Wnioskodawców w zakresie przygotowania i realizacji projektów w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa w latach 2022-2023.”