Kontakt

 

Korespondencję w formie tradycyjnej (papierowej) kierowaną do Jednostki Certyfikującej należy przekazać na adres:

 

Ośrodek Standaryzacji i Certyfikacji

Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa

Państwowy Instytut Badawczy

Ul. Kolska 12

01-045 Warszawa

z dopiskiem: (do rąk własnych)

 

UWAGA: Prosimy pamiętać o dopisku "do rąk własych", który skutkuje tym, że korespondecja bez wcześniejszego otwierania będzie przekazana bezpośrednio do Jednostki Certyfikującej. W przypadku przekazywania informacji wrażliwych taka formuła postępowania zapewnia poufności korespondencji.

 

Korespondencję w formie elektronicznej kierowaną do Jednostki Certyfikującej należy przekazać na adres:

standard (at) nask.pl

 

UWAGA: Dokumenty formalne (wnioski, umowy) składane drogą elektroniczną należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Zalecamy szyfrowanie treści i załączników zawierających wrażliwe informacje. Przed wysłaniem korespondencji prosimy o kontakt e-mail w celu wymiany kluczy kryptograficznych do korespondencji.