Kryteria i metodyki oceny

  1. Kryteria oceny:

 

  • CC Common Criteria (Wspólne kryteria do oceny zabezpieczeń informatycznych;) April 2017, Version 3.1, Revision 5
  • PN-EN ISO/IEC 15408:2020-09 Technika informatyczna – Techniki zabezpieczeń – Kryteria oceny zabezpieczeń;
  • PN-EN ISO/IEC 19790:2020-09 - Technika Informatyczna - Techniki Bezpieczeństwa - Wymagania zabezpieczeń dla modułów kryptograficznych.

 

Metodyki oceny:

  • CEM (Wspólna metodyka oceny zabezpieczeń informatycznych); April 2017, Version 3.1, Revision 5;
  • PN-EN ISO/IEC 18045:2020-09 Technika informatyczna - Techniki bezpieczeństwa - Metodyka oceny zabezpieczeń informatycznych;
  • ISO/IEC 24759:2017 Test requirements for cryptographic module.