Laboratoria CC

Jednostka Certyfikująca NASK-PIB współpracuje z autoryzowanymi laboratoriami, które wykonują badania w zakresie oceny bezpieczeństwa produktów IT w ramach programów certyfikacji. Laboratoria wykonują ewaluacje pod nadzorem Jednostki Certyfikującej zgodnie z metodyką oceny CEM (Common Methodology for Information Technology Security Evaluation).

Obecnie w Polsce funkcjonują dwa tego typu laboratoria, a na świecie w ramach porozumień SOG-IS MRA i CCRA działa ich kilkadziesiąt.

Program Oceny i Certyfikacji Bezpieczeństwa IT (PC1) oraz Procedura P34 określają podstawowe zasady i wymagania dla laboratoriów prowadzących ewaluacje.

Laboratoria, które chcą rozpocząć działalność w tym zakresie zachęcamy do kontaktu.

 

Laboratoria wykonujące ewaluacje w systemie certyfikacji Common Criteria

 

Instytut Łączności – Państwowy Instytut Badawczy 
Laboratorium Oceny Bezpieczeństwa Produktów Teleinformatycznych  
(LOB) zgodnej z Common Criteria (ITSEF) 

+48 22 5128 100  
info@il-pib.pl
ul. Szachowa 1, 04-894 Warszawa
www.il-pib.pl

Akredytacja AB 1787

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technik Innowacyjnych EMAG 
Laboratorium Oceny Bezpieczeństwa Produktów Teleinformatycznych
ITSEF-EMAG
 
+48 (32) 2007-512
emag@emag.lukasiewicz.gov.pl
ul. Leopolda 31, 40-189 Katowice
https://emag.lukasiewicz.gov.pl/pl/kontakt

Akredytacja AB 1781