Laboratoria

Lista laboratoriów współpracujących z Jednostką Certyfikującą NASK-PIB, które prowadzą działania w zakresie oceny w ramach procesu certyfikacji:

 

 

Instytut Łączności – Państwowy Instytut Badawczy


Laboratorium Oceny Bezpieczeństwa Produktów Teleinformatycznych
(LOB) zgodnej z Common Criteria (ITSEF)
 

+48 22 5128 100  
info@il-pib.pl
ul. Szachowa 1, 04-894 Warszawa
www.il-pib.pl

Akredytacja AB 1787

 

 

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technik Innowacyjnych EMAG Laboratorium Oceny Bezpieczeństwa Produktów Teleinformatycznych
ITSEF-EMAG

 
+48 (32) 2007-512
cbc@ibemag.pl
ul. Leopolda 31, 40-189 Katowice

www.ibemag.pl/pl/kontakt
Akredytacja AB 1781

 

Działania w zakresie oceny w ramach procesu certyfikacji mogą prowadzić również inne laboratoria, pod warunkiem, że wcześniej spełnią wymagania dla jednostek oceniających zgodność określone w Program oceny i certyfikacji bezpieczeństwa IT (PC1|REG-001) oraz uzyskają od Jednostki Certyfikującej licencję, potwierdzającą spełnienie tychże wymagań. Instytucje i firmy zainteresowane uruchomieniem laboratororium licencjonowanego do oceny w Programie Oceny i Certyfikacji bezpieczeństwa IT zapraszamy do kontaktu.

 

Laboratoria zainteresowane uzyskaniem licencji prosimy o kontakt: standard (at) nask.pl