Laboratoria

Jednostka Certyfikująca NASK-PIB współpracuje z akredytowanymi i licencjonowanymi laboratoriami. Laboratoria wykonują badania w zakresie oceny bezpieczeństwa produktów IT w ramach programów certyfikacji. Laboratoria wykonują badania pod nadzorem Jednostki Certyfikującej zgodnie z metodyka oceny CEM (Common Methodology for Information Technology Security Evaluation).

Obecnie w Polsce funkcjonują dwa tego typu laboratoria, a na świecie w ramach porozumień SOG-IS MRA i CCRA działa ich kilkadziesiąt.

Program Oceny i Certyfikacji Bezpieczeństwa IT (PC1) określa podstawowe zasady oraz wymagania dla laboratoriów prowadzących ewaluację. Laboratorium, które chce prowadzić taką działalność, musi wcześniej otrzymać licencję od Jednostki Certyfikującej. Proces licencjonowania rozpoczyna się po złożeniu do Jednostki Certyfikującej wniosku o udzielenie licencji. W celu uzyskania dodatkowych informacji zachęcamy do kontaktu.
 

Laboratoria licencjonowane w systemie certyfikacji Common Criteria
 

Instytut Łączności – Państwowy Instytut Badawczy
Laboratorium Oceny Bezpieczeństwa Produktów Teleinformatycznych
(LOB) zgodnej z Common Criteria (ITSEF)

+48 22 5128 100 
info@il-pib.pl
ul. Szachowa 1, 04-894 Warszawa
www.il-pib.pl
Akredytacja AB 1787

 

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technik Innowacyjnych EMAG Laboratorium Oceny Bezpieczeństwa Produktów Teleinformatycznych
ITSEF-EMAG

 
+48 (32) 2007-512
emag@emag.lukasiewicz.gov.pl
ul. Leopolda 31, 40-189 Katowice
https://emag.lukasiewicz.gov.pl/pl/kontakt
Akredytacja AB 1781

 

Laboratorium prowadzące badania w zakresie produktów IoT
 

Laboratorium Badawczo-Eksperymentalne ICT/AI

+48 22 380 82 00  
laboratorium@nask.pl
ul. Kolska 12, 01-045 Warszawa
www.certyfikacja.nask.pl

 

System licencjonowanych laboratoriów jest systemem otwartym. Dołączyć do niego mogą również inne laboratoria, pod warunkiem, że wcześniej spełnią wymagania dla jednostek oceniających zgodność określone w Program oceny i Certyfikacji Bezpieczeństwa IT (PC1) oraz uzyskają od Jednostki Certyfikującej licencję, potwierdzającą spełnienie tychże wymagań. Instytucje i firmy zainteresowane uruchomieniem laboratorium oraz jego licencjonowaniem w ramach Programu Oceny i Certyfikacji Bezpieczeństwa IT (PC1) zapraszamy do kontaktu.