Laboratoria

Lista laboratoriów współpracujących z Jednostką Certyfikującą NASK-PIB, które prowadzą ewaluację w ramach procesu certyfikacji:

 

 

Instytut Łączności – Państwowy Instytut Badawczy


Laboratorium Oceny Bezpieczeństwa Produktów Teleinformatycznych
(LOB) zgodnej z Common Criteria (ITSEF)
 

+48 22 5128 100  
info@il-pib.pl
ul. Szachowa 1, 04-894 Warszawa
www.il-pib.pl

Akredytacja AB 1787

 

 

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technik Innowacyjnych EMAG Laboratorium Oceny Bezpieczeństwa Produktów Teleinformatycznych
ITSEF-EMAG

 
+48 (32) 2007-512
cbc@ibemag.pl
ul. Leopolda 31, 40-189 Katowice

www.ibemag.pl/pl/kontakt
Akredytacja AB 1781

 

System licencjonowanych laboratoriów jest systemem otwartym. Dołączyć do niego mogą również inne laboratoria, pod warunkiem, że wcześniej spełnią wymagania dla jednostek oceniających zgodność określone w Program oceny i Certyfikacji Bezpieczeństwa IT (PC1) oraz uzyskają od Jednostki Certyfikującej licencję, potwierdzającą spełnienie tychże wymagań. Instytucje i firmy zainteresowane uruchomieniem laboratororium oraz jego licencjonowaniem w ramach Programu Oceny i Certyfikacji Bezpieczeństwa IT (PC1) zapraszamy do kontaktu.