Trwające certyfikacje

Nazwa i adres Klienta Nazwa produktu, wersja Zakres certyfikacji
WIPERAPP EP sp. z o.o sp.k.
ul. Kominiarska 42B, 51-180 Wrocław
WIPERAPP EP WIPERAPP_CORE, oprogramowanie, wersja 3.4.0 CC v.3.1 r.5
EAL4+, ALC_FLR.1
ENCEDO LIMITED
Paul Street,London,
EC2A 4NE, United Kingdom
reprezentowana przez:
ENCEDO LIMITED Sp. z o.o. Oddział w Polsce
Encedo nGINE HSM, wersja 1.0 CC v.3.1 r.5
EAL4+, ALC_FLR.1