Nawigacja

Topnews

Menu kategorii

Cyberbezpieczeństwo

Misja NC Cyber

Aktywny udział w budowaniu cyberbezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej. Dzięki nabytym doświadczeniom, rozwijanym kompetencjom oraz współpracy z sektorem prywatnym i publicznym przyczyniamy się do tego, aby cyfrowa gospodarka rozwijała się w bezpieczny sposób.

Wizja

NC Cyber jest centrum kompetencyjnym, które:

  • prowadzi 24/7/365 obsługę incydentów i wspiera przedsiębiorców oraz obywateli w przeciwdziałaniu zagrożeniom teleinformatycznym 
  • tworzy dobre praktyki i analizy strategiczne z zakresu cyberbezpieczeństwa i gospodarki cyfrowej -
  • stanowi platformę współpracy i wymiany informacji pomiędzy sektorem prywatnym i publicznym
  • jest liczącym się ośrodkiem na arenie krajowej i zagranicznej w dziedzinie cyberbezpieczeństwa
  • jest ważnym ośrodkiem badań i rozwoju w dziedzinie cyberbezpieczeństwa.

Wartości

PROFESJONALIZM – wieloletnie doświadczenie oraz wiedza ekspercka jest gwarancją skuteczności działań, które skutecznie podnoszą poziom bezpieczeństwa cyberprzestrzeni.

PASJA – zaangażowanie, entuzjazm i poświęcenie. Praca jest pasją, która motywuje do ciągłych poszukiwań i podejmowania nowych wyzwań.

WSPÓŁPRACA – praca zespołowa jest filarem kultury organizacyjnej PIB NASK, która oparta jest na wzajemnym szacunek, otwartej wymianie poglądów i stałym podnoszeniu kwalifikacji zawodowych. NC Cyber buduje również długofalowe relacje z Partnerami, gwarantując wysokie kompetencje i zrozumienie potrzeb.

INNOWACYJNOŚĆ – poszukiwanie i wyznaczanie nowych kierunków działania, kreowanie trendów rozwojowych oraz realizacja innowacyjnych projektów. NASK rozpoczął przed laty historię internetu w Polsce, a teraz chce współtworzyć bezpieczną przyszłość polskiej cyberprzestrzeni. 

Tagi

do góry