Nawigacja

Topnews

Menu kategorii

Cyberbezpieczeństwo

Misja

Aktywny udział w budowaniu cyberbezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej. Dzięki nabytym doświadczeniom, rozwijanym kompetencjom oraz współpracy z sektorem prywatnym i publicznym przyczyniamy się do tego, aby cyfrowa gospodarka rozwijała się w bezpieczny sposób.

Wizja

Jesteśmy centrum kompetencyjnym, które:

  • prowadzi 24/7/365 obsługę incydentów i wspiera przedsiębiorców oraz obywateli w przeciwdziałaniu zagrożeniom teleinformatycznym 
  • tworzy dobre praktyki i analizy strategiczne z zakresu cyberbezpieczeństwa i gospodarki cyfrowej
  • stanowi platformę współpracy i wymiany informacji pomiędzy sektorem prywatnym i publicznym
  • jest liczącym się ośrodkiem na arenie krajowej i zagranicznej w dziedzinie cyberbezpieczeństwa
  • jest ważnym ośrodkiem badań i rozwoju w dziedzinie cyberbezpieczeństwa

Wartości

PROFESJONALIZM – wieloletnie doświadczenie oraz wiedza ekspercka jest gwarancją skuteczności działań, które skutecznie podnoszą poziom bezpieczeństwa cyberprzestrzeni.

PASJA – zaangażowanie, entuzjazm i poświęcenie. Praca jest pasją, która motywuje do ciągłych poszukiwań i podejmowania nowych wyzwań.

WSPÓŁPRACA – praca zespołowa jest filarem kultury organizacyjnej NASK PIB, która oparta jest na wzajemnym szacunku, otwartej wymianie poglądów i stałym podnoszeniu kwalifikacji zawodowych. Program Partnerstwo dla Cyberbezpieczeństwa buduje długofalowe relacje z Partnerami, gwarantując wysokie kompetencje i zrozumienie potrzeb.

INNOWACYJNOŚĆ – poszukiwanie i wyznaczanie nowych kierunków działania, kreowanie trendów rozwojowych oraz realizacja innowacyjnych projektów. NASK rozpoczął przed laty historię internetu w Polsce, a teraz chce współtworzyć bezpieczną przyszłość polskiej cyberprzestrzeni. 

Tagi

do góry