Cyfryzacja Polski

NASK PIB jest partnerem strony rządowej, pozarządowej oraz samorządów w realizowaniu idei modernizacji i cyfryzacji kraju. Wprowadzamy Polskę w XXI wiek. Kluczowe projekty współrealizowane przez NASK to m.in.:

  •     OSE - Ogólnopolska Sieć Edukacyjna
  •     EZD RP - System Elektronicznego Zarządzania Dokumentami
  •     eRPL - System Elektroniczny Rządowy Proces Legislacyjny
  •     e-Dowód - wsparcie zadań związanych z aplikacją i bezpieczeństwem
  •     mObywatel - cyfrowy portfel na dokumenty i usługi
  •     ESA - Edukacyjna Sieć Antysmogowa

NASK zaangażowany jest w cyfryzację polskiej przestrzeni publicznej. Współtworzył zarówno eRPL - System Elektroniczny Rządowy Proces Legislacyjny, e-Dowód (realizacja zadań związanych z aplikacją i bezpieczeństwem) oraz mDokumenty (system do potwierdzania tożsamości Obywateli).