EZD RP - System Elektronicznego Zarządzania Dokumentami

Projekt EZD RP ma na celu stworzenie dla administracji rządowej nowoczesnego systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją. Jego budowa, rozwój i utrzymanie to jeden z filarów Planu Działań Ministra Cyfryzacji. Projekt jest realizowany we współpracy NASK z Wojewodą Podlaskim.

System elektronicznego zarządzania dokumentacją oraz towarzyszące mu rozwiązanie chmurowe usprawnią i ułatwią prace administracji publicznej. Wpłyną na zwiększenie transparentności polskich urzędów, pozwolą im lepiej i szybciej odpowiadać na potrzeby obywateli i przedsiębiorców – użytkowników usług administracyjnych.

Projekt EZD RP jest finansowany ze środków unijnych i budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, realizowany od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2021 r.

System stworzony w wyniku prac projektowych będzie stanowił własność Skarbu Państwa, a jego dysponentem będzie Minister Cyfryzacji.

Od stycznia 2022 r. EZD RP będzie darmowym narzędziem administracji publicznej.