Nauka i Biznes

NASK funkcjonuje na styku świata nauki i biznesu. To wyjątkowa pozycja, która określa rolę jaką mamy do odegrania. Naszą misją jest rozwój technologii zwiększających bezpieczeństwo i efektywność systemów ICT.

Tworzymy bazę dla innowacyjnych produktów i usług realizując ambitne projekty badawczo-rozwojowe. Nasze badania prowadzimy w ramach współpracy krajowej i międzynarodowej, a także w ramach umów bilateralnych z podmiotami komercyjnymi.

Po szczegóły zapraszamy na stronę: https://science.nask.pl/

Dysponujemy doświadczoną i wysoko wykwalifikowaną kadrą naukową, a zarazem bieżącym dostępem do najnowszych technologii teleinformatycznych. Podejmujemy wyzwania towarzyszące rozwojowi cywilizacji wiedzy i informacji, staramy się tworzyć dogodne forum wymiany myśli akademickiej i biznesowej. Aktywnie uczestniczymy w pracach na rzecz standaryzacji bezpieczeństwa systemów informatycznych oraz biometrii.

Prace badawczo-rozwojowe znajdują praktyczne zastosowanie w kluczowych dla państwa sektorach gospodarki.