Bezpieczna stacja do zastosowań specjalnych (BSDZS)

 • Nazwa projektu: Bezpieczna stacja do zastosowań specjalnych (BSDZS)
 • Źródło finansowania: NCBiR
 • Cel projektu: Celem projektu było wykonanie bezpiecznej stacji do zastosowań specjalnych na drodze zintegrowania dostępnych technologii wirtualizacji (programowych i sprzętowych). Przy projektowaniu stacji zastosowano metody formalne, służące zarówno zapewnianiu, jak i kontroli poufności oraz integralności przetwarzania danych. W szczególności zastosowano metody kryptograficzne do zabezpieczania dysków stałych i wymiennych (zarówno na poziomie BPS – Bezpiecznej platformy systemowej, jak i maszyn wirtualnych) oraz techniki uwierzytelniania użytkowników.

OPIS PROJEKTU:

Opracowane oprogramowanie bezpiecznej platformy systemowej (BPS) umożliwia jednoczesne uruchamianie kilku instancji wersji specjalnych systemów operacyjnych na jednym stanowisku komputerowym z zapewnieniem kontroli dostępu, ochrony kryptograficznej oraz ścisłej kontroli przepływu danych. Każda z instancji wersji specjalnych systemów operacyjnych stanowi odrębną domenę bezpieczeństwa. W każdej z domen można przetwarzać dane, zakwalifikowane do różnych poziomów bezpieczeństwa. Poziomy bezpieczeństwa mogą się różnić klasyfikacją (np. zastrzeżone i poufne) albo, przy takiej samej klasyfikacji, zakresem przetwarzanych danych. Wersje specjalne systemów operacyjnych (Linux, Windows) wyposażone są w dodatkowe mechanizmy bezpieczeństwa. Istotnym elementem projektu była także próba zastosowania metod, umożliwiających formalną weryfikację poufności i integralności przetwarzanych danych o różnych poziomach niejawności.

REZULTATY PROJEKTU:

 • Zaawansowany technicznie demonstrator bezpiecznej stacji do zastosowań specjalnych (nazywanej dalej stacją) obejmujący:
  • oprogramowanie bezpiecznej platformy systemowej (BPS),
  • oprogramowanie wersji specjalnych systemu operacyjnego Windows oraz wybranego systemu operacyjnego z rodziny Linux/UNIX w postaci maszyn wirtualnych,
  • dokumentację techniczną i eksploatacyjną stacji, a także procedury, rekomendacje i szablony bezpiecznej konfiguracji,
  • wybrane rozwiązania w zakresie kryptograficznej ochrony stacji oraz uwierzytelniania użytkowników.

UCZESTNICY PROJEKTU:

 • Wojskowa Akademia Techniczna - Lider
 • Wojskowy Instytut Łączności
 • FILBICO
 • NASK (Zespół Metod Bezpieczeństwa Sieci i Informacji, Pion Naukowy)