Techniki biometryczne oraz PKI w nowoczesnych dokumentach tożsamości i ochronie systemów informacyjnych (BIOPKI)

  • Nazwa projektu: Techniki biometryczne oraz PKI w nowoczesnych dokumentach tożsamości i ochronie systemów informacyjnych (BIOPKI)
  • Źródło finansowania: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
  • Cel projektu: Głównym celem projektu było opracowanie technik biometrycznych oraz PKI w nowoczesnych dokumentach tożsamości i ochronie systemów informacyjnych.

OPIS PROJEKTU:

Cel ten został osiągnięty poprzez opracowanie i zaimplementowanie narzędzi, dających możliwość bezpiecznego dostarczania usług, które wspierają system elektronicznego, biometrycznego dokumentu tożsamości. Podstawą takich usług jest system PKI, który oparty został w niniejszym projekcie o rozwiązania klasy open source oraz oryginalne wyniki prac badawczo-rozwojowych prowadzonych w projekcie.

REZULTATY PROJEKTU:

Opracowano metody, chroniące prywatność użytkowników z wykorzystaniem uwierzytelnienia w trybie ograniczonej identyfikacji (ang. restricted identification).

Stworzono rozwiązania, wspierające proces odprawy granicznej z użyciem dokumentów tożsamości w trybie online.

Opracowano nowatorskie wykorzystanie metod steganografii do zapewnienia autentyczności biometrycznych danych analogowych oraz cyfrowych, w szczególności zdjęć twarzy oraz tęczówki.

Został przygotowany, skonfigurowany i przetestowany prototyp rozwiązania, pozwalającego na ochronę kluczy kryptograficznych w systemach, w których zaufanie oparte jest na  założeniu, iż  dostęp do kluczy prywatnych posiada jedynie ich właściciel.

Opracowano techniki, gwarantujące bezpieczeństwo przechowywanych i transferowanych danych biometrycznych, głównie w oparciu o kryptografię, ale również przy wykorzystaniu specyfiki danych biometrycznych i wykorzystaniu idei możliwych do unieważnienia identyfikatorów pseudobiometrycznych.

W ramach projektu powstało sześć demonstratorów technologii.

UCZESTNICY PROJEKTU:

  • NASK PIB - Lider projektu
  • Politechnika Wrocławska, Wydz. odstawowych Problemów Techniki
  • Politechnika Warszawska, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
  • Trusted Information Consulting Sp. z,o.o.
  • Asseco S.A.