Patostreamy w opinii polskich internautów

Badanie społeczne zrealizowane metodą CAWI (computer assisted web interview) na reprezentatywnej próbie polskich internautów.

  • Nazwa projektu: Patostreamy w opinii polskich internautów
  • Źródło finansowania: NASK PIB
  • Cel projektu: Opis zjawiska patostreamów (patologicznych treści w internecie) w obszarach takich jak skala występowania, doświadczenie i ocena zjawiska.

OPIS PROJEKTU:

Badanie społeczne zrealizowane metodą CAWI (computer assisted web interview) na reprezentatywnej próbie polskich internautów.

REZULTATY PROJEKTU:

Raport na temat aktualnego stanu wiedzy internautów dotyczącego patologicznych treści występujących w internecie.

UCZESTNICY PROJEKTU:

NASK PIB