Eksperymentalna Platforma Walidacyjna EPW (EPW)

Eksperymentalna Platforma EPW ma pozwolić na przeprowadzenie oceny zgodności z wymaganiami normy EN-ISO/IEC 19790:2018 Security requirements for cryptographic modules, z rozszerzeniem na testy przyjęte w dokumencie SOG-IS Crypto Evaluation Scheme Agreed Cryptographic Mechanisms, dla modułów kryptograficznych realizowanych w postaci komponentów programowych albo sprzętowo-programowych.

  • Nazwa projektu: Eksperymentalna Platforma Walidacyjna EPW (EPW)
  • Źródło finansowania: NCBiR
  • Cel projektu: Przygotowanie eksperymentalnej platformy do automatycznej weryfikacji i walidacji algorytmów oraz protokołów kryptograficznych. Platforma ma pozwolić na przeprowadzenie oceny zgodności z wymaganiami normy EN-ISO/IEC 19790:2018 Security requirements for cryptographic modules, z rozszerzeniem na testy przyjęte w dokumencie SOG-IS Crypto Evaluation Scheme Agreed Cryptographic Mechanisms, dla modułów kryptograficznych realizowanych w postaci komponentów programowych albo sprzętowo-programowych.

OPIS PROJEKTU:  Eksperymentalna Platforma EPW ma pozwolić na przeprowadzenie oceny zgodności z wymaganiami normy EN-ISO/IEC 19790:2018 Security requirements for cryptographic modules, z rozszerzeniem na testy przyjęte w dokumencie SOG-IS Crypto Evaluation Scheme Agreed Cryptographic Mechanisms, dla modułów kryptograficznych realizowanych w postaci komponentów programowych albo sprzętowo-programowych.

UCZESTNICY PROJEKTU:  Instytut Łączności - Państwowy Instytut Badawczy (lider projektu),Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa - Państwowy Instytut Badawczy, Politechnika Warszawska.

CZAS TRWANIA: 1.07.2020 – 30.06.2023.