Technologie optyczne kryptologii kwantowej do ochrony danych w sieciach teleinformatycznych (OptoKrypt)

  • Nazwa projektu: Technologie optyczne kryptologii kwantowej do ochrony danych w sieciach teleinformatycznych (OptoKrypt)
  • Źródło finansowania: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
  • Cel projektu: Celem głównym projektu jest opracowanie nowoczesnych technologii optycznej kryptologii kwantowej do ochrony wymiany danych w sieciach teleinformatycznych, służących bezpieczeństwu i obronności państwa. Zakres opracowywanych technologii obejmuje wykorzystanie mechanizmów światłowodowej transmisji optycznej danych w zakresie warstwy fizycznej wymiany danych, która bazuje na fizycznych aspektach zapewniających najwyższy poziom ochrony danych podczas ich przesyłania.
    Projekt jest współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa pn. "Rozwój nowoczesnych, przełomowych technologii służących bezpieczeństwu i obronności państwa" pk. "SZAFIR".

Okres realizacji:  01.06.2021-30.09.2024

Wartość projektu: 21 206 815 PLN

 

OPIS PROJEKTU:

Architektura proponowanych rozwiązań obejmuje opracowanie układu Kwantowego Generatora Liczb Losowych (KGLL), narodowego Systemu Dystrybucji Klucza Kwantowego (SDKK) oraz Systemu Optycznego Kodowania Fazowego (SOKF). Prace badawcze wpisują się w obecny nurt technologii kryptologii kwantowych, opracowywanych jako odpowiedzi na powstanie w niedalekiej przyszłości w pełni funkcjonalnego komputera kwantowego, umożliwiającego szybsze wyznaczenie klucza szyfrującego znanych algorytmów kryptograficznych. Zadaniem opracowywanych rozwiązań jest wzmocnienie istniejących systemów wymiany danych w zakresie ich odporności na cyberataki poprzez wytworzenie kanału optycznego, umożliwiającego całkowicie poufne przeniesienie klucza kryptograficznego.

 

REZULTATY PROJEKTU:

Zasadniczym rezultatem końcowym projektu będzie opracowany na IX PGT prototyp modularnych układów kwantowej kryptografii optycznej (MUKKO) przeznaczony do zastosowań specjalnych i wojskowych oraz ogólnych w zakresie ochrony danych w sieciach teleinformatycznych. Modularność infrastruktury zapewni wysoki stopień jej uniwersalności, dostępności i bezpieczeństwa dla zróżnicowanych zastosowań niejawnych oraz jawnych realizowanych przez niezależnych użytkowników w wymaganym zakresie, zgodnym z zapotrzebowaniem.

 

UCZESTNICY PROJEKTU:

WAT (lider projektu)

NASK-PIB

TELDAT Sp. z o.o. sp.k.