Zakłady badawcze

  • Zakład Analizy Sieci Społecznych i Informatycznych - kierownik Zakładu: dr inż. Adam Kozakiewicz
  • Zakład Bezpieczeństwa Systemów Mobilnych - kierownik Zakładu:  dr inż. Andrzej Sikora
  • Zakład Bioinformatyki i Rozpoznawania Maszynowego - kierownik Zakładu: dr inż. Konrad Ciecierski
  • Zakład Biometrii i Inteligencji Maszynowej - kierownik Zakładu: prof. dr hab. inż. Andrzej Pacut
  • Zakład Inżynierii Lingwistycznej i Analizy Tekstu - kierownik Zakładu: dr Inez Okulska
  • Zakład Metod Bezpieczeństwa Informacji - kierownik Zakładu: dr inż. Anna Felkner
  • Zakład Metod i Systemów Bezpieczeństwa Sieci
  • Zakład Nauki o Danych - Pełnomocnik ds. Rozwoju Polityki Naukowej: Szymon Łukasik
  • Zakład Systemów Rozproszonych - kierownik Zakładu: dr inż. Michał Marks