Zakłady badawcze

  • Zakład Bezpieczeństwa Systemów Mobilnych - kierownik Zakładu:  dr inż. Andrzej Sikora
  • Zakład Bioinformatyki i Rozpoznawania Maszynowego - kierownik Zakładu: dr inż. Konrad Ciecierski
  • Zakład Biometrii i Inteligencji Maszynowej - kierownik Zakładu: prof. dr hab. inż. Andrzej Pacut
  • Zakład Inżynierii Systemów Informatycznych - kierownik Zakładu: dr hab. inż. Michał Karpowicz
  • Zakład Metod Bezpieczeństwa Sieci i Informacji - kierownik Zakładu: dr inż. Adam Kozakiewicz
  • Zakład Systemów Rozproszonych - kierownik Zakładu: dr inż. Michał Marks
  • Zakład Technik Informatycznych w Edukacji - kierownik Zakładu: dr hab. Maciej Tanaś
  • Ośrodek Standaryzacji i Certyfikacji  - kierownik Ośrodka: mgr inż. Paweł Kostkiewicz