Cyberprofilaktyka

Cyberprofilaktyka NASK prowadzi działalność szkoleniową, edukacyjną i popularyzatorską Instytutu i odpowiada za jej rozwój. Powstanie Cyberprofilaktyki było odpowiedzią na wyzwania jakie niesie ze sobą rozwój nowych technologii cyfrowych.

Cyberprofilaktyka współpracuje ściśle z Zespołem Dyżurnet.pl, funkcjonującym w strukturach NASK, odpowiadającym za przeciwdziałanie szkodliwym i nielegalnym treściom obecnym w internecie.

Działania Cyberprofilaktyki koncentrują się na szeroko rozumianej tematyce bezpieczeństwa internetu, a w szczególności jego najmłodszych użytkowników. Cyberprofilaktyka realizuje zarówno projekty niekomercyjne o charakterze szkoleniowym i edukacyjnym oraz kursy i szkolenia przeznaczone dla instytucji i przedsiębiorstw.