Sztuczna Inteligencja i Analiza Danych

Centrum Zastosowań Sztucznej Inteligencji i Analiz Danych (Artificial Intelligenca & Data Analysis – AIDA) jest jednym z czterech centrów zarządzania NASK, zajmującym się koordynacją, inicjowaniem oraz rozwojem projektów związanych zastosowaniem sztucznej inteligencji ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb administracji publicznej, cyberbezpieczeństwa, edukacji oraz mediów. AIDA ma ambicję stać się jednym z excellence centers zajmującym się sztuczną inteligencją w Europie Środkowej.

ZADANIA (Zakres działalności AIDA)

  •     Współpraca w zakresie rozwoju AI z Centrum Badań i Transferu Technologii, Centrum Projektów Administracyjnych i Edukacyjnych oraz Centrum Cyberbezpieczeństwa i Infrastruktury.
  •     Realizacja projektu „RPD” na zlecenie KRRiT – tj. analizy wielkich zbiorów danych zbieranych w czasie rzeczywistym, pochodzących cyfrowych urządzeń odbiorczych (takich jak: np. dekoderów TV kablowej, dekodery IPTV, urządzenia OTT, odbiorniki SmartTV), posiadających możliwość przesyłania informacji internetowym kanałem zwrotnym.
  •     Zapewnienie infrastruktury IT umożliwiającej analizy wielkich zbiorów danych (big data)
  •     Budowa profesjonalnego zespołu specjalistów z dziedziny data science oraz interaktywnych technologii multimedialnych
  •     Prowadzenie badań nad sztuczną inteligencją oraz promocja znaczenia sztucznej inteligencji w społeczeństwie
  •     Podejmowanie zadań zlecanych przez Ministerstwo Cyfryzacji w ramach narodowej agendy rozwoju sztucznej inteligencji.
  •     Działalność networkingowa – budowanie transgranicznej sieci powiązań z innymi instytucjami zajmującymi się tematyką AI

DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA W ZAKRESIE AI

Seminaria: W ramach działań edukacyjnych AIDA prowadzi cykl seminariów interdyscyplinarnych poświęconych tematyce sztucznej inteligencji oraz analizie danych.

Konferencje: AIDA organizuje pierwszą międzynarodową konferencję NASK poświęconą sztucznej inteligencji pt. „Artificial Intelligence Conference: Dimensions of AI – NASK, DIGITAL REALITY, POLAND”, która odbyła się 9 września 2019 r.